2cureX aktieanalys, potentiellt nästa stora genombrott

Inledning

2cureX är ett life-science bolag som fokuserar på att identifiera den bästa behandlingen för främst kolorektalcancer, Ovarian-Cancer samt äggstocks/bröstcancer. Den första produkten som släpps heter IndiTreat (släpps år 2020) och är för kolorektalcancer, men har också visat sig bra i andra cancerformer. Produkten är en patenterad metod som går ut på att odla små mikrotumörer från patientens riktiga tumör. Dessa blir sedan exponerade av olika typer av cellgifter i små provrör. Genom att mäta vilken mikrotumör som dör fortast kan man identifiera den mest effektiva kombinationen av cellgifter. Man kan genom metoden testa nya varianter av cellgifter som används i andra cancerformer. Resultatet är att man dubblar response-raten på cancer från dagens 30% till 58%, vilket enligt mig är en stor bedrift. Videon nedan förklarar fint vad metoden går ut på.

 

Varför jag tror på produkten och bolaget

Produkten höjer dagens låga response-rate på 30% till drygt 60%, vilket aldrig någon varit i närheten av tidigare. Detta är revolutionerande och är baserad på många års forskning inom odling av 3D-tumörer. Bolaget har starka patent på att applicera metoden kliniskt. Patenten gäller i Europa, USA, Asien och Australien. Att odla 3D tumörer kan inte patenteras utan det är metoden för att applicera det på cancerformer som man tagit patent på. Ju mer forskning som görs på området, desto mer gynnar det 2cureX. Ledning och management har lång erfarenhet och man har fått in duktiga nyckelpersoner. Ole Thastrup VD/medgrundare och forskare har en väldigt stark forskningsbakgrund och är ledande inom området. Profilen från ResearchGate är mycket positiv [1].

Branschkunniga personer och forskare jag pratat med säger att 3D-odling av olika slag är framtiden. Att 2cureX lyckats applicera det så fint på ett stort cancerområde är otroligt intressant. I dagsläget används inte någon liknande metod och dessvärre får en hel del en ineffektiv behandling eller helt fel behandling av cellgifter. Detta resulterar i dödsfall för många. Metoden kan potentiellt rädda cirka 76000 människor årligen i Europa. Problemet ligger i att det finns över 100 olika cancerformer som beter sig helt unikt i hos olika patienter. En cellgiftsbehandling skiljer sig från patient och patient, och därför måste ett test göras på varje patient för att säkerställa rätt behandling. Det kan till och med vara så att samma patient svarar olika efter bara några år på cellgifter. Därför måste sannolikt nya tester göras på samma patient. Det finns en sannolikhet att testet blir standard i sjukhusen för att hela tiden säkerställa att rätt behandling används. Detta räddar inte bara liv, utan sparar också tid och resurser från sjukhusens sida.

 

Klinisk fas och konkurrens

Det är väldigt viktigt att mikrotumörerna efterliknar patienternas tumörer så nära det går. Annars fås ett dåligt resultat av valideringen. Därför kan man räkna bort 2D tumörer. Detta har man försökt med sedan 80-90 tal, men misslyckats. Av konkurrenter är 2cureX de enda i klinisk fas med bäst kvalité. Den sista kliniska studien är 50% godkänd och räknas bli helt klar 2019. Fram tills detta kommer man expandera till Sverige i höst. 2cureX är väl integrerat i sjukhusen (främst Tyskland och Danmark) där sjukhusen står för en stor del av kostnaden, då de själva tror på produkten. 2cureX jobbar väldigt nära onkologer och patienter. (Bild tagen från 2cureX memorandum https://www.2curex.com/wp-content/uploads/2cureX-Memorandum.pdf , sidan 20)

Finansiering, Ägare, Marknad och Potential

Bolaget har EU-stöd från Horizon programmet, där man får cirka 30 miljoner sek. Utöver detta tog man in drygt 20 msek i IPO:n hösten 2017. Totalt har man alltså cirka 50 miljoner kronor att jobba med. Detta bedömer man räcka fram till produktlansering 2020 och således behöver inga nyemissioner göras fram tills den tidpunkten. När produkten däremot släpps så kan ytterligare en nyemission göras för att expandera, men inte säkerställt. Detta är bara om bolaget kommer göra det själva. Det är stor sannolikhet att bolaget är uppköpt vid denna tidpunkt. Detta har VD:n redan gjort i ett tidigare bolag och bedömde att ett sådant utfall är sannolikt här också (presenterades på IPO-presentation hösten 2017).

Ledning/styrelse och befintliga ägare håller cirka 80% av bolaget. Ole Thastrup är största ägare på runt 36% av aktierna.

Bolaget har ett börsvärde på cirka 100 Msek idag. Marknaden för IndiTreat bedöms vara cirka 12 miljarder idag enligt bolaget. 260 000 människor bedöms vara i behov av testet i Europa varje år (enligt VD/Bolag). Varje test kommer kosta cirka 3000 euro (siffran har kommunicerats från VD, allt från 2000-3000 euro). Jag räknar med att 2cureX får cirka 3% av detta år 2021. Så finns det en stor uppsida att erhålla när framtida försäljning sker. Bruttomarginalen för dessa produkter förväntas vara hög också. Eftersom man redan beviljats halva studien och har duktig ledning och styrelse, så ser jag hög sannolikt för att de kommer lyckas. En annan faktor är att EU stödjer arbetet. Sedan är man väl integrerad i sjukhusen med kompetent ledning i Tyskland samt Danmark, vilket också är ett positivt tecken.

 

 

Presentation av bolaget från VD:n

 

Risker

Detta är inte ett bolag av samma risk/reward profil som ett bolag med stabila kassaflöden, risken är högre. Om för någon anledning IndiTreat inte kommer ut på marknaden finns det en stor nedsida. Däremot mot andra i branschen är riskprofilen enligt företaget medium risk/gain. Detta är inte ett företag som utvecklar nya cellgifter utan använder redan befintliga cellgifter på marknaden, med en förbättrad metod. Därför är risken lägre än att utveckla helt nya cellgifter från grunden. Varje patient svarar unikt på cellgifter så det är en mer logisk approach i min mening. Problemet idag är inte brist på cellgifter. Det är hur man applicerar dem på patienter som står för den låga response-raten.

 

Källor:

[1] https://www.researchgate.net/profile/Ole_Thastrup

Bra länkar: (BioStock och 2cureX hemsida)

https://www.biostock.se/2018/06/status-report-2curex-med-potential-att-skraddarsy-cancerbehandling/

https://www.2curex.com/ 

Kommentera

Stäng meny