Enterprise Value ett bättre mått än Price och P/E-tal

Jag ser många prata om P/E tal och liknande. P/E talet i all ära, men det ger inte en korrekt bild av bolaget.

Måttet jag föredrar att använda för att diskutera bolagets värde är Enterprise Value (förkortat EV). Definitionen är följande EV = Börsvärde – kassa + långfristiga skulder, där kassan är företagets likvida medlen och långfristiga skulder är räntebärande skulder som vanligtvis löper över 12 månader (banklån m.m.). Enligt teorin så är detta priset det skulle kosta att köpa ut bolaget från börsen. Det första man måste gör är att köpa upp aktierna, vilket är Börsvärdet (Antalet aktier gånger Kursen). Kassan tar man över, således subtraherar vi den från priset vi betalar och till sist måste vi betala för företagets lån.

Detta är ett mer rättvist mått eftersom den justerar för om ett bolag har väldigt mycket muskler i kassan, eller om det är riktigt glest i finanserna och endast är lån. Låt oss säga att ett bolag A är värt 500 msek på börsen. Om företaget har 1000 msek i lån och ingen kassa, så skulle det kosta oss 500+1000 = 1500 msek att köpa upp bolaget. Om ett annat bolag B är identiskt och man inte har några lån så betalat vi exakt 500 msek för bolaget på börsen. Skulle företagen göra 100 msek i vinst per år är det väsentlig skillnad i hur dyrt det blir för oss att köpa vinsten. Vad vårt mål är att köpa vinsten så billigt som möjligt, dvs lägst EV/E eller P/E. Företag A kostar då 1500/100 = 15, medan företag B endast kostar 500/100 = 5! Detta trots att börsvärdet är detsamma. Lånen måste återbetalas vilket gör att vi aktieägare får ta del av en betydligt lägre vinst i företag A än B.

Bildresultat för debt

 

Ett annat sätt är att se på det är hur lång tid det tar för företaget att återbetala sina aktieägare och långivare. För företag A tar det 15 år att betala igen aktieägarna och långivarna, medan i Företag B endast 5 år. Detta eftersom företag B inte har några lån. Vänder vi på nyckeltalen får vi totala avkastningen på insatta kapitalet. 1/15 = 6.67% , 1/5 = 20%. Vi får alltså över 3 gånger högre avkastning i företag B än A. Med det sagt behöver det inte betyda att det är dåligt med lån. Tvärtom. Om de lånade pengarna används för att expandera verksamheten eller skala upp det så kommer vinsten öka. Då skulle Företag A öka sin vinst betydligt mer i relation till EV än företag B och betala sina långivare och aktieägare snabbare, dvs skapa högre avkastning.

Eftersom förvärv oftast är förknippade med avskrivningar, lån och räntor brukar man använda EV/EBITDA. Där EBITDA är vinsten innan räntor, skatt, avskrivningar/nedskrivningar. EBITDA mäter då vinsten innan vi skriver av på lånen. Eftersom EV har lån inkluderat, blir det betydligt mer rättvist, eftersom vi vill direkt mäta vad det kostar att betala igen långivarna, inte bara aktieägarna. Om ett företag som har rimliga räntor och gör intressanta investeringar med rimligt EV/EBITDA mått sätt till sin bransch, så kan man va säker på att man inte betalar ett för dyrt pris.

Kommentera

Stäng meny