Hög utdelning vs ingen utdelning, vad är bäst?

Jag föredrar bolag som inte ger stor utdelning utan använder pengarna själva och investerar i nya vertikaler och/eller förvärvar andra bolag. Gör man detta rätt så skapar det betydligt högre aktieägarvärde än att ta pengarna från kassan och dela ut dem. Anledningen är att börsen oftast värderar upp dem nya förvärvade bolagen som integreras i koncernen. Kan ett bolag öka vinsten till nästa år med 15-20% istället för att ta samma summa pengar och skapa 6% DA så är valet enkelt. Om P/E talet sjunker med 15% till nästa år, så är det betydligt bättre än utdelning, då aktiekursen ska gå upp runt 15%. Klarar bolaget av att göra detta på sikt så blir det betydligt högre avkastning för aktieägarna. Dessutom återinvesterar många sin utdelning eller behöver inte pengarna. Då är det kapital som inte jobbar utan går runt i kedjan, utan att göra någon nytta. I ett sådant läge är det betydligt bättre om företaget skulle välja att investera pengarna själva istället för att dela ut.

Förvärv

Det finns naturligtvis bolag som klarar sig bättre med återköp av aktier eller att dela ut pengar. Undantag är branscher där konsolideringen inte är stor alls och stora bolag blivit mättade/hämmade av sin egna tillväxt. Då kan företaget acceptera att den högsta avkastningen är att dela ut pengar eller göra återköp. Finns det inte någon möjlighet att växa fortare än att köpa upp andelar i sitt egna bolag så är valet också självklart. Vad som däremot är fel är om bolag väljer att dela ut pengar när det finns tillväxtmöjligheter. Oftast är det ledningen som begränsar vad som är möjligt, och om denna inte är kreativ och snabbtänkt så kan den tråkiga utdelningen vara ett faktum.

Det är klart att en utdelning på lång sikt är ett säkrare alternativ om det går bra för bolaget. Det finns risker i förvärv. Till exempel att verksamheten inte utvecklas som den ska. Det förklarar varför det alternativet också har en potentiellt högre avkastning. Men om det görs på rätt sätt, och att ledningen har en god känsla för kvalité, så är det utan tvekan den strategi som generar högst avkastning till aktieägarna.

Kommentera

Stäng meny