Global Gaming

Global gaming är ett lågt värderat tillväxtbolag listat på First-North  Stockholm. Vinsttillväxten är hög och det fria kassaflödet (FCF) är högt. I min DCF (diskonterad kassaflödesanalys) nedan så finner jag att bolaget har ett nuvärde på cirka 59 kr. Detta om man tar ett medelvärde på gordons-formel och övre range i en EBITDA*Multipel värdering. Tittar man fort på enklare nyckeltal så handlas det till cirka 6 EV/FCF 2018 och P/E runt 7. Casino-branschen ligger på 10-14 EV/FCF och P/E överstigande 18.

Kommentera

Stäng meny